Rr. Andrea Gropa , PR Pristhine 10000
By

admin

TERASA

Nje pamje e mire eshte pushim per shpirtin, por pika I vihet kesaj fjalie kur hapsira eshte e mjaftueshme ne teracen tuaj!